ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดอุทัยธานี

ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดอุทัยธานี

ค้นพบ 7 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-40.50
ที่ตั้ง : อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22-3-3.00
ที่ตั้ง : หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-3-62.00
ที่ตั้ง : เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 23-3-20.00
ที่ตั้ง : ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 75-2-97.00
ที่ตั้ง : ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 48-0-0.00
ที่ตั้ง : หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 25-3-20.00
ที่ตั้ง : หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานีอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดอุทัยธานี เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดอุทัยธานี ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดอุทัยธานี ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดอุทัยธานี